วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

                                                                ประวัติส่วนตัว
                     ชื่อ นางสาวพอลาคึ ช่วยมิ
                    ชื่อเล่น  มิ้นท์
                    วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
                    รหัสนักศึกษา 564102006
                   เกิด 17 ธันวาคม 2533
                   กรุ๊ป B
                   จบโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
                  คติ อย่าให้ความชั่วชนะเราได้  แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี

   


                                                    ประวัติส่วนตัว
                                       
      ชื่อ นางสาว เสาวนีย์
      ชื่อเล่น จี
      วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
                    รหัสนักศึกษา 564102007
เกิด26 กรกฎาคม  2536
กรุ๊ป AB
จบโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
คติ ปั้นฝันให้เป็นจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น